Välbesökt inspirationsträff för anhörigstödjarna i Huddinge kommun

Huddinge kommun

Det var nästan 100 anhörigstödjare som deltog när anhörigkonsulenterna i Huddinge bjöd in till en eftermiddag för kunskapsfördjupning och erfarenhetsutbyte i slutet av april.

En uppgift var att ta ett steg till i arbetet mot kommungemensamma rutiner och vägledning inom anhörigstödsverksamheten. Ett arbete som Gunilla Matheny, sakkunnig i anhörigstödsfrågor, ledde på ett inspirerande sätt.

Under de tre senaste åren har alla enheter inom äldreomsorgen i Huddinge kommun utbildat anhörigstödjare, totalt cirka 100 personer. Det har skett i samverkan med anhörigkonsulenterna och Gunilla Matheny, konsult.

–Våra anhörigstödjare i kommunen visar alltid ett stort intresse för att få mer kunskaperna vad gäller anhörigfrågor. Vår ambition är arbeta strukturerat och enhetligt med anhörigverksamheten inom kommunen, sa Helen Issayas, anhörigkonsulent som tillsammans med kollegan Sari Velásquez Allt anordnade kunskaps- och inspirationsdagen i april.

Läs hela reportaget

Senast uppdaterad 2018-09-13 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson