Vad är en god och nära vård - vad innebär det för anhöriga?

Nka bjuder in till onlinemöten

Nka bjuder in till onlinemöten

Nka bjuder in till onlinemöten för att diskutera slutbetänkandet från utredningen God och nära vård. Vi har fått i uppdrag att lämna remissvar på utredningen och vill gärna ta del av dina synpunkter.
Vi vänder oss till anhöriga, deras organisationer, personal, chefer och politiker.

Nära vård har diskuterats livligt de senaste åren med stort fokus på den kommande hälso- och sjukvårdsreformen. Vi vill genom dessa onlinemöten ge möjlighet för fler att diskutera och lära oss av varandra. Vad innebär det för anhöriga, vad blir bättre, vad kan göras ännu bättre.

Läs mer!

Senast uppdaterad 2020-06-26 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson