Utvecklingsdag i Sävsjö om anhörigstöd

Anhörigkonsulenterna Ann-Charlotta Lagerqvist och Madeleine Sjöstrand. Foto: Ingela Furenbäck

Anhörigkonsulenterna Ann-Charlotta Lagerqvist och Madeleine Sjöstrand. Foto: Ingela Furenbäck

Den 26 september 2018 arrangerade Sävsjö kommun, i samarbete med Nka, en utvecklingsdag om anhörigstöd under rubriken Anhörigstöd - ett uppdrag som berör oss alla. Läs en rapport från dagen:

I Sävsjö kommun arbetar anhörigkonsulenterna Madeleine Sjöstrand och Ann-Charlotta Lagerqvist. Den 26 september 2018 arrangerade de, i samarbete med Nka, en utvecklingsdag om anhörigstöd i kommunen – Anhörigstöd - ett uppdrag som berör oss alla.

Ett 50-tal deltagare med olika erfarenheter och positioner var där som anhöriga, personal, ledning och politiker. Madeleine Sjöstrand inledde dagen med citat av Tomas Sjödin; "Är du anhörig?".

Därefter presenterade Ingela Furenbäck från Nka forskning och kunskap om anhöriga som förekomst, konsekvenser, stöd och om barn som anhöriga.

Nödvändigt att ändra fokus
Vidare lyftes nödvändigheten fram av att organisationer inom välfärden behöver ändra fokus från ett individperspektiv till ett familjeperspektiv och ett systemiskt tänkande för att bättre kunna stödja närstående och anhöriga. Och att det krävs samverkan mellan enheter och organisationer, vilket deltagarna diskuterade gemensamt i blandade grupper.

Det kom fram flera förslag om hur samverkan kan ske för att anhörigstödet skulle kunna utvecklas i Sävsjö kommun. En tanke var att utveckla anhörigombud på alla enheter, och att på ett ännu bättre sätt uppmärksamma barn som är anhöriga. Deltagarna var väl medvetna om att stöd till anhöriga berör oss alla.

Ingela Furenbäck, forskare, projektledare och möjliggörare vid Nka.

Senast uppdaterad 2018-10-03 av erik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson