Utlysning av projektbidrag för utveckling av hälsofrämjande och förebyggande ANDT-arbete 2019

Logo: Folkhälsomyndigheten

Utlysning av projektbidrag för utveckling av hälsofrämjande och förebyggande ANDT-arbete 2019. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Projektbidragen ska leda till ett långsiktigt hållbart, kunskapsbaserat, förebyggande ANDT-arbete i Sverige. Projektbidragen kan sökas av ideella organisationer, kommuner, länsstyrelser, universitet, högskolor, FoU-enheter, landsting och regioner.

Senast uppdaterad 2018-05-18 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson