Utbildningspaket om bemötande ska utveckla föräldraskapsstöd

I regeringsuppdraget att ge föräldraskapsstöd till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning har Socialstyrelsen tagit fram ett utbildningspaket om bemötande riktat till personal inom barnhälsovården.

Utbildningspaketet består bland annat av två filmer, en broschyr direkt till föräldrar och ett kunskapsstöd som beskriver de utmaningar och riskfaktorer som föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan uppleva, och hur barnhälsovården kan underlätta för föräldrarna genom ett lyhört och individanpassat stöd.

– Vårt utbildningspaket till barnhälsovården innehåller angelägna frågor för föräldrar som är oroliga för att deras barn har funktionsnedsättning eller föräldrar som under BVC-tiden får besked om att barnet har en funktionsnedsättning. Att ge rätt stöd tidigt ger möjlighet för en bra utveckling och hälsa för barnet och familjen som helhet, säger Elisabet Sjöström, utredare på Socialstyrelsen.

Läs mer om och beställ eller ladda ned utbildningspaketet.

Se även Kunskapsguidens sida om att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning.

Text: Anna Pella.

Senast uppdaterad 2017-12-18 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson