Utbildare i Beardslees och Föra barnen på tal

Nu finns en uppdaterad lista över landets utbildare och kontaktpersoner i Beardslees familjeintervention och Föra barnen.

Vi tackar personal på Psykiatriska kliniken i Skellefteå för gott samarbete!

Senast uppdaterad 2013-09-17 av Gun Hjortryd, ansvarig utgivare Lennart Magnusson