UserAge besökte Kalmar

Forskningsprogrammet UserAge involverar fyra svenska lärosäten och har även ett brukarråd, tankesmedja och internationellt nätverk knutet till sig. Den 8-9 maj strålade UserAge-gruppen samman hos Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Linnéuniversitetet i Kalmar för avstämning och planering av det fortsatta arbetet.

Målet med UserAge är att förstå brukarmedverkan i forskning om åldrande och hälsa. Brukare är alla som kan ha potentiell nytta av forskningsresultaten. Det kan till exempel vara de äldre själva och deras anhöriga. Eller personal inom vård- och omsorgssektorn, industrirepresentanter, medlemmar i intresseorganisationer, politiker och beslutsfattare i äldrefrågor från kommun- till riksnivå.

Läs hela reportaget om UserAge-mötet i Kalmar

Senast uppdaterad 2018-05-14 av erik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson