Uppföljning av insatser ska ge anhöriga bättre stöd

 

Vilka former av anhörigstöd erbjuder kommunerna? Och hur upplever de anhöriga nyttan av dessa? Dessa frågor var i fokus när anhörigkonsulenter från sju kommuner nyligen samlas i Kalmar för att diskutera anhörigstöd inom ramen för det pågående ISU-projektet.

ISU står för "Implementering systematisk uppföljning". Syftet med ISU-projektet är att öka kunskapen om anhörigas behov av stöd och hur stöd till anhöriga fungerar. Projektet, som startade i september förra året, drivs av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

Läs mer

Senast uppdaterad 2019-04-10 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson