Ungdomars psykiska hälsa i fokus

Onsdagen den 10 oktober är det dags för "World Mental Health Day". Det är en årligt återkommande dag för frågor som rör psykisk ohälsa som instiftats av världshälsoorganisationen WHO.

Syftet med "Världsdagen för psykisk hälsa" – som dagen kallas på svenska – är att öka kunskapen om psykisk ohälsa. Temat 2018 är ungdomar och psykisk hälsa i föränderlig värld.

Med anledning av årets tema konstaterar WHO på sin webbplats att tonåren och perioden som ung vuxen är en tid i livet med många förändringar. För vissa kan denna period innebära stress som kan leda till psykisk ohälsa. Den växande användningen av sociala medier och tillgängligheten till virtuella nätverk dag som natt kan också öka stressen.

Många ungdomar bor även i områden som är drabbade av konflikter, naturkatastrofer och epidemier. Dessa ungdomar är särskilt utsatta vad gäller psykisk och fysisk ohälsa, konstaterar WHO.

Vidare skriver WHO att när det gäller sjukdomsbördan bland ungdomar är depression den tredje vanligaste orsaken. Och självmord är den näst största dödsorsaken bland 15–29-åringar. Drogmissbruk och ätstörningar är andra problem som lyfts fram.

Runt om i Sverige kommer olika aktiviteter och manifestationer att äga rum den 10 oktober med anledning av Världsdagen för psykisk hälsa. Några exempel: Psykiatri Skånes vuxenpsykiatri i nordvästra Skåne bjuder in till en dag med föreläsningar i Helsingborg. Och i Malmö arrangeras bland ett friskvårdslopp.

Mer information

Läs mer om World Mental Health Day här (öppnas i nytt fönster).

Senast uppdaterad 2018-10-02 av Barbro Falk, ansvarig utgivare Lennart Magnusson