Ungas beställning till samhället 2.0

Utredningen "Ungas beställning till samhället 2.0" har nu överlämnats till regeringen. Den innehåller sju konkreta förslag på förändringar som ungdomar vill se i samhället för att förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga.

Initiativet till utredningen är taget av regeringens nationella samordnare inom psykisk hälsa och arbetet har skett i samarbete med Sveriges Psykologförbund. Representanter från elevkårer, föreningen Tilia och Maskrosbarn i åldrarna 13-25 år har bidragit med sina synpunkter.

Ungdomarna har sammanfattat sina idéer i sju övergripande punkter som kan ses som förslag på vad regeringen kan göra för att skapa förutsättningar för att möta ungas behov.

Bland annat anser de unga att elevhälsan är viktig och behöver mer resurser för att kunna stärka eleverna. Ungdomarna vill också ha olika stödgrupper med fokus på exempelvis stresshantering och självkänsla, och de önskar att alla elever får ett obligatoriskt samtal per termin avseende både fysisk och psykisk hälsa.

Mer information

Läs hela utredningen här (öppnas i nytt fönster).

Senast uppdaterad 2018-06-07 av Barbro Falk, ansvarig utgivare Lennart Magnusson