Två nya socialförsäkringsförmåner

Den 13 juni beslutade riksdagen om att införa två nya socialförsäkringsförmåner – omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. De nya förmånerna införs den 1 januari 2019 och kommer på sikt att ersätta vårdbidrag och handikappersättning men övergången till de nya förmånerna kommer att ske successivt. Det innebär att det finns särskilda övergångsbestämmelser för personer som idag har vårdbidrag eller handikappersättning.

Mer information finns på följande sidor:
Information för personer som har vårdbidrag
Information för personer som har handikappersättning
Här hittar du riksdagens beslut i sin helhet

Senast uppdaterad 2018-09-12 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson