Treårigt projekt ska utveckla bättre anhörigstöd

Anhöriga till personer med psykiska funktionsnedsättningar behöver bättre stöd. Det är bakgrunden till det treåriga projekt som nu startar i Göteborg.

Bakom projektet står Bräcke Diakoni i samarbete med bland andra Nationellt kompetenscenter för anhöriga (Nka), Studieförbundet vuxenskolan och Anhörigföreningen i Göteborg. Projektet utgår från Boenderehabiliteringen Mellangården i Göteborg

-Vi ser att det finns ett stort behov av stöd till den här gruppen. Föräldrar, syskon och andra anhöriga mår ofta dåligt och känner sig maktlösa, säger Anna-Maria Norberg, verksamhetschef på boendet Mellangården, i ett pressmeddelande.

Det treåriga projektet - som finansieras via medel från Arvsfonden - kommer att arbeta fram stödmetoder i studiecirkelformat. Målet är att det ska bli tydligt för anhöriga vilka rättigheter, skyldigheter och möjligheter de har. En faktabok ska också utarbetas med information om hur man kan starta studiecirklar och samtalsgrupper för anhöriga.

Projektet kommer att avslutas med en större spridningskonferens.

Senast uppdaterad 2018-05-28 av Barbro Falk, ansvarig utgivare Lennart Magnusson