"Konferensen Livets möjligheter är viktig för att ge stöd, tips och ökad kunskap till anhöriga, assistenter och övriga professionella"

Den 23-24 april arrangeras konferensen Livets möjligheter, en konferens om personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga. 

Konferensen kommer att belysa olika problemställningar och bidra till ökad kunskap och förståelse för personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga.

I samband med konferensen svarar medarrangörerna på tre viktiga frågor om konferensen. Klicka här för att läsa mer!

Medarrangörer

Senast uppdaterad 2018-02-19 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson