Tillsammans för framtidens socialtjänst: En medskapande konferens


Foto: Maskrosbarn

Den 11 december arrangerar barnrättsorganisation Maskrosbarn konferensen "Tillsammans för framtidens socialtjänst" i Stockholm.

Maskrosbarn beskriver konferensen som en medskapande konferens av och med unga och socialtjänsten och välkomnar de som arbetar med barn- och ungdomsvården på kommunnivå eller inom socialtjänsten.

Under dagen kommer det finnas engagerade ungdomar, socialsekreterare och chefer på plats. Maskrosbarn kommer att presentera deras arbete med bland annat; nya flexibla placeringslösningar, unga som mentorer till socialsekreterare, visuella utredningskartor och hur socialtjänsten kan använda sociala medier för att öka kunskapen hos unga.

Barn, unga och socialsekreterare har också enats om en rad förbättringsförslag på en strukturell nivå som kommer att uppmärksammas i slutet av dagen.

Tid och plats:

Stockholm Waterfront Congress Centre, 11 december, kl 12:30 - 16:00.

Läs mer här

Senast uppdaterad 2017-10-06 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson