TaSSeLs - taktila tecken som öppnat en ny värld för Erik

– Nu förstår Erik när det är dags för en dusch och jag kan säga hej då till min son och vara trygg med att han förstått. Detta tack vare det taktila hjälpmedlet TaSSeLs, säger Britt Nedestam Eriks mamma, som på bred front försöker föra in metoden i Sverige.

Det taktila hjälpmedlet TaSSeLs är ett enkelt hjälpmedel för kommunikation för personer med flerfunktionsnedsättning. TaSSeLs, står för: Tactile Signing for Sensory Learners - Taktilt signalsystem för personer med flerfunktionsnedsättning. Det är att likna vid ett slags signalsystem och inte ett teckenspråk.

Läs hela reportaget om TaSSeLs

Senast uppdaterad 2015-11-26 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson