Svensk studie visar på goda resultat vid behandling av anorexi

Fyra av fem patienter var diagnosfria när behandlingen avslutades, liksom vid uppföljningen 18 månader senare. Det visar en svensk studie där man utvärderat effekten av KBT (kognitiv beteendeterapi) och familjeterapi för unga vuxna med anorexi.

Studien genomfördes i öppenvården och patientgruppen utgjordes av 74 kvinnor mellan 17 och 25 år. Patienterna fick antingen KBT-behandling eller familjeterapi under 18 månader. Resultaten visar att samtliga patienter förbättrades och att 80 procent var diagnosfria när behandlingen avslutades. Det är goda behandlingsresultat, menar forskarna, eftersom siffrorna brukar ligga på mellan 40–60 procent.

Forskarna kunde inte se någon skillnad mellan de två behandlingsmetoderna; patienterna blir alltså ungefär lika friska av KBT som av familjebehandling. Därför, menar forskarna, kan det vara bättre att välja KBT eftersom denna metod är mindre resurskrävande.

Studien har publicerats i den amerikanska tidskriften Psychotherapy Research.

Forskarna vill nu gå vidare och bland annat undersöka familjerelationerna och hur de påverkas av respektive metod, samt följa upp patienterna igen när det gått ytterligare en tid

Mer information

Ta del av hela studien här (öppnas i nytt fönster).

Senast uppdaterad 2020-01-02 av Barbro Falk, ansvarig utgivare Lennart Magnusson