Svårt att se effekter av miljardsatsning

De senaste tre åren har närmare tre miljarder kronor betalats ut till kommuner och regioner i syfte att främja den psykiska hälsan, förebygga psykisk ohälsa samt förbättra tillgängligheten till en god och jämlik vård och omsorg. I rapporten "Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa" utvärderar man de insatser som gjorts under perioden.

– En stor del av stimulansmedlen har använts för att förbättra omhändertagandet och för att kunna ta emot fler med psykisk ohälsa, säger Kristina Sinadinovic, utredare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Satsningens utformning har lett till stora lokala och regionala variationer. Ofta har detta upplevts som positivt, men potentiellt ökar risken för ökad ojämlikhet, enligt Socialstyrelsen.

Brukarmedverkan och anhörigstöd

Även om Socialstyrelsen har en ungefärlig bild av vad som gjorts, har det varit svårt att utvärdera om utvecklingsarbetet faktiskt medfört förbättrad tillgänglighet till vård och omsorg av högre kvalitet än tidigare. När det gäller brukarmedverkan har man inte kunnat fastställa nyttan för brukarna, inte heller om stödet till anhöriga förbättrats.

Socialstyrelsen konstaterar avslutningsvis i rapporten att behoven av utvecklingsarbete inom området psykisk hälsa är stora och att fortsatta långsiktiga satsningar därför är viktiga.

Mer information

Läs hela pressmeddelandet här (öppnas i nytt fönster).

Läs Socialstyrelsens rapport här (öppnas i nytt fönster).

Senast uppdaterad 2019-06-12 av Barbro Falk, ansvarig utgivare Lennart Magnusson