Långsam minskning av antalet självmord

Ny statistik från Socialstyrelsen visar att antalet självmord i befolkningen minskar långsamt med cirka 0,1 procent per år.

Siffrorna gäller för år 2016. De visar också att under detta år tog drygt 1130 personer sitt liv. Utöver dessa inträffade drygt 340 dödsfall där man inte kunnat avgöra avsikten bakom dödsfallen. Totalt dog drygt 91 000 personer i Sverige under detta år.

Socialstyrelsens statistik visar också att självmord är mer än dubbelt så vanligt bland män, men att antalet självmord bland män minskar.

En åldersgrupp avviker dock och det är unga vuxna. I denna grupp står självmord för den största andelen av alla dödsfall. Dessutom ökar antal självmord bland unga vuxna – något som uppmärksammades i samband med den suicidpreventiva dagen 2017 som ägde rum 10 september.

Mer information

Här går det att läsa mer om Socialstyrelsens statistik om dödsorsaker 2016 (öppnas i nytt fönster).

Senast uppdaterad 2017-09-12 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson