Susanna är med

Projektet VI är med!

Projektet VI är med!

Identiteten skapas i mötet med andra. Men vem är du om du har svårt att kommunicera och uttrycka din egen vilja? Arvsfondsprojektet "Vi är med!" vill göra det möjligt för vuxna med omfattande intellektuell och motorisk funktionsnedsättning att bli mer självständiga och delaktiga i sina liv.

I en artikel från Sveriges Arbetsterapeuter får vi följa med Susanna och Marie på den dagliga verksamheten på Thapperska i Norrköping.

Susanna och Mia deltar i projektet Vi är med! Totalt handlar det om 13 deltagare i fyra kommuner. Målet är att öka delaktigheten för vuxna personer med omfattande intellektuell och motorisk funktionsnedsättning. Projektet är ett samverkansprojekt mellan FUB, Sveriges Arbetsterapeuter, Dart kommunikations- och dataresurscenter och Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, där FUB är projektägare.

Läs artikeln

Källa: Sveriges Arbetsterapeuter

Senast uppdaterad 2019-11-14 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson