Bristfälliga strukturer och ansvarsfördelning

Drygt tre procent av barnen i Sverige drabbas av att en förälder dör innan barnet fyllt 18 år. Det innebär att omkring 3 500 barn varje år mister en förälder, i många fall plötsligt och oväntat. Forskning visar att risken för att barn som mister en förälder får ohälsa senare i livet.

Tre utvecklingsregioner har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att kartlägga strukturer för stöd till barn med förälder som oväntat avlider. På många håll saknas konkreta handlingsplaner eller riktlinjer för information, råd och stöd till barn som förlorat en förälder eller annan vuxen som barnet lever tillsammans med. Kartläggningen visar också brister i samverkan.

Resultaten presenteras i en rapport från Socialstyrelsen.

Senast uppdaterad 2014-01-22 av Gun Hjortryd, ansvarig utgivare Lennart Magnusson