Storsatsning för stöd till nyanlända tjejer

De senaste åren har antalet ensamkommande tjejer ökat. Den psykiska ohälsan är särskilt utbredd hos unga nyanlända och tjejer är extra utsatta. Därför satsar den ideella stödorganisationen Tjejzonen på utökat stöd till målgruppen, med stöd av World Childhood Foundation, Folkhälsomyndigheten och Stockholms stad.

År 2012 var andelen flickor, bland de ensamkommande barnen, 16 procent. Efter de fem första månaderna 2017 är samma siffra uppe i 23 procent, enligt nationell statistik.

Läs mer

Senast uppdaterad 2018-10-05 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson