Stödgruppledarnas Förening Sverige kartlägger stödgruppsverksamheter

Föreningen vänder sig till alla stödgruppsledare som arbetar med stödgrupper för barn och unga som bland sina anhöriga upplever/upplevt missbruk, psykisk ohälsa, sorg/dödsfall, konfliktfylld skilsmässa, våld eller som har stödgrupper för barn och unga som bor i familjehem eller som arbetar med någon annan stödgrupp för barn och unga, t ex stödgrupper för flyktingbarn mf l.

Stödgruppsledarnas Förening Sverige gör nu en kartläggning över de stödgruppsverksamheter som finns i landets olika kommuner.

Att fylla i kartläggningen tar bara en minut. Klicka här för att komma till kartläggningen

Den 3-4 april anordnar Stödgruppsledarnas Förening Sverige den sjätte Stödgruppsdagen/årsmöte i Östersund där årets tema är Stödgrupper i praktiken. Klicka här för att läsa mer om Stödgruppsdagen

Senast uppdaterad 2017-02-16 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson