Stöd till barn med föräldrar med utländsk bakgrund

I rapporten "Barn som anhöriga ur ett interkulturellt perspektiv" visar Socialstyrelsen hur vård och omsorg kan se ut för att ge alla barn – oavsett bakgrund – det stöd de behöver och har rätt till.

Rapporten ska användas av alla som möter barn som är anhöriga, och är en del av det utvecklingsprojekt som pågår där Socialstyrelsen, Sveriges Folkhälsoinstitut och Sveriges kommuner och landsting, SKL, samverkar.

Senast uppdaterad 2013-07-16 av Karin Holmåker, ansvarig utgivare Lennart Magnusson