”Stöd krävs till barn med utvecklingsstörd förälder”

Barn till föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning är en förbi­sedd grupp, som riskerar att inte få sin rätt till skydd, utveck­ling och trygga uppväxtvillkor uppfyllda, skriver flera debattörer gemensamt.

Läs artikeln på Svenska Dagbladets webbplats (nytt fönster)

 

Källa: svd.se

Senast uppdaterad 2016-02-02 av Fredrik Jansson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson