Stöd för ökad självständighet

Myndigheten för delaktighet, MFD, har utvecklat en mobilapp som hjälper personer med olika funktionsnedsättningar att välja kläder efter väder. Syftet med appen är att bidra till ett mer självständigt liv.

Idén till applikationen kommer från en ung kvinna som var med i en inspirationsfilm om välfärdsteknik, som önskade sig en app som stödjer henne att välja lagom varma kläder på morgonen.

Målgruppen är personer som kan behöva kognitivt stöd, till exempel personer med psykisk ohälsa, förvärvade hjärnskador, utvecklingsstörning och demenssjukdomar.

I appen hjälper en tecknad figur den som är osäker. Figuren står i ständig kontakt med SMHI och är alltid klädd efter väderprognosen för de närmaste åtta timmarna. Det finns 15 olika uppsättningar kläder som täcker ett intervall med utetemperaturer på mellan -40 till +40 grader.

Om användaren vill kan man skräddarsy utseendet på "Figuren" och lägga in bilder på sig själv i olika kläder under respektive väderlek.

Mer information

Läs mer om appen på MFD:s webbplats (öppnas i nytt fönster).

Senast uppdaterad 2017-11-02 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson