Stockholm satsar på anhörigstöd

Kommunfullmäktige i Stockholms stad har antagit ett program för stöd till anhöriga 2012-2016. Beslutet innebär att socialnämnden och äldrenämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående.

Läs artikeln om beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast uppdaterad 2013-04-22 av Karin Holmåker, ansvarig utgivare Lennart Magnusson