Statsbidrag för att motverka ensamhet

Ideella föreningar och stiftelser som inte är statliga eller kommunala och som uppfyller vissa villkor kan söka bidraget. Statsbidraget ska bidra till att förebygga och bryta ensamhet och isolering bland äldre. Insatserna ska huvudsakligen rikta sig till personer som är över 61 år.

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats

Senast uppdaterad 2019-08-28 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson