Staten bör få hela ansvaret för den personliga assistansen

Staten bör få hela ansvaret för den personliga assistansen. Det föreslår LSS-utredningen som lämnades över till övergångsregeringen.

Utredningen föreslår tre nya LSS-insatser

  1. Personlig service och boendestöd.
  2. Personligt stöd till barn.
  3. Förebyggande pedagogiskt stöd.

Utredningen föreslår bland annat också:

  • att staten ska ha hela ansvaret för insatsen personlig assistans
  • att personlig assistans ersätts med andra insatser för barn under 16 år
  • att ledsagarservice ska bli en del av insatsen personlig service och boendestöd
  • att samma tre grupper som ingår i LSS så kallade personkrets ska finnas kvar

Läs mer på Regeringskansliets webbplats

Senast uppdaterad 2019-01-15 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson