Start av nya lärande nätverk för föräldrar

Under våren 2013 har Nka fem lärande nätverk igång inom området Anhöriga till barn och unga med flerfunktionsnedsättning. Nu söker vi deltagare till nya nätverk som startar i maj och september.

Deltagarna i Nka:s lärande nätverk för föräldrar träffas en gång i månaden över nätet. Deltagare över hela landet utbyter erfarenheter och information och blir starkare tillsammans. Varje grupp består av cirka åtta deltagare.

Marianne Hermansson, möjliggörare på Nka, berättar att mötena är mycket uppskattade av de deltagande föräldrarna.

- Vi pratar kring ett tema som gruppen bestämt. Deltagarna har förberett sig och delar med sig av sina erfarenheter och fördjupar temat. Vi har till exempel pratat om hjälpmedel och att hitta glädje i familjen.

- Vi kopplar upp oss en halvtimme innan mötet formellt startar och har fria samtal. Det blev snabbt en fin sammanhållning i nätverken.

Start av nya nätverk

Nka startar upp nya nätverk i maj och september 2013. Det finns platser kvar i både föräldragrupper och i en mor- och farföräldragrupp.

Nätverksträffar på Internet

Nka:s nätverk träffas en gång i månaden med hjälp av webbkonferensprogrammet Adobe Connect. Det är gratis att vara med i Nka:s nätverk. Utrustningen hemma står deltagarna för själv och du behöver: en dator med bredbandsuppkoppling (ej mobilt bredband), en webbkamera och ett headset med hörlurar och mikrofon.

Text: Ellinor Jönsson Bjurnemark

Senast uppdaterad 2013-04-17 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson