Späda och små barns psykiska hälsa och utveckling, 0-5 år

Kurs i Infant Mental Health

Ny kurs i Infant mental health vid ITB vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Kursen passar för alla som vill fördjupa sina kunskaper om späda och små barns psykiska hälsa. Kursen ges passar såväl nyanställda som erfarna inom späd- och småbarns fältet och den är förlagd på sammanhållna dagar så att även tillresande kan gå kursen på ett smidigt sätt.

Föreläsare är tex. Ida Brandtzaeg om Trygghetscirkeln i förskolan, Pia Risholm Mothander om anknytning, Kerstin Neander om samspelet, Margaretha Brodén om Viktoriagårdens modell och vikten av reflektion i sitt arbete, Gustaf Gredebäck om de senaste forskningsrönen, Ulrika Åden om för tidigt födda och sjuka barn, med flera.

Det är en mycket gedigen kurs som är tänkt att vara en trestegs utbildning, med möjlighet till ytterligare fördjupning i metoder och hantverket under kurs modul två och tre under våren och nästa höst.

Läs mer på Institutet för tillämpad beteendevetenskaps webbplats

Senast uppdaterad 2018-08-24 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson