Sök bidrag ur fonden: Syster Hulda Englunds stiftelse

Syster Hulda Englunds stiftelse lämnar sedan 2014 bidrag till enskilda personer, som tillhör personkrets 1 (personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd) i LSS lagstiftningen, samt till föreningar som arbetar för målgruppen. Det är intäkter från stiftelsen och försäljningen av verksamheten Ekeliden som nu finns samlad i en fond: Syster Hulda Englunds stiftelse.

Fonden har till uppgift att fördela bidrag till personer med utvecklingsstörning och verksamheter som verkar för målgruppen i persongrupp 1 i LSS-lagstiftningen. Medel från fonden delas ut två gånger om året. Summorna varierar, men ansökningarna ska handla om bidrag till exempelvis resor, hjälpmedel, anpassningar eller till olika verksamheter som drivs av föreningar inom området. Sista ansökningstillfälle är förlängt till senast 25 oktober 2018

Mer info: www.stiftelsenekeliden.se

Text och artikel: Agneta Berhamre Heins 

Senast uppdaterad 2018-10-11 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson