Socionomdagarna 2015

Nka och Barn som anhöriga tillsammans med VG-Region besökte och medverkade vid Socionomdagarna 14-15 april 2015.

Christina Ramnfors och Eva Nordqvist

Christina Ramnfors och Eva Nordqvist

Eva Nordqvist från Nka och Christina Ramnfors från Västra Götalandsregionen presenterade Barn som anhöriga med utgångspunkt från sina olika uppdrag. Christina berättade hur man inom VGR jobbat med implementeringen av paragraf 2g HSL. Eva Nordqvist presenterade exempel på samverkan mellan Hälso- och sjukvård och kommun, frivilligorganisation, privata närverket m fl samt om varför vi ska uppmärksamma Barn som anhöriga . Även webbutbildningen Barn som anhöriga – Våga Fråga presenterades. Man hittar den på kunskapsguiden. Mer information här.

Titti Schönbeck, konsult och utbildare i BRA samtal föreläste om modellen på ett välbesökt seminarium under Socionomdagarna. En av deltagarna var Christoffer Eliasson Projektledare / Utvecklare Barn som anhöriga i region Skåne, en av de regioner som kommer påbörja BRA utbildning för pilotverksamheter till hösten. Christoffer tycker att modellen är ett bra verktyg för att uppmärksamma det enskilda barnet, dennes behov och rättigheter. "Idag finns det en del insatser och modeller för att uppmärksamma barn som anhöriga som innebär att kommunikationen går via föräldrarna. Det är också mycket viktigt men det behövs en modell för att lyfta fram barnets eget perspektiv och röst vilket är BRA modellens främsta syfte" säger Christoffer. Åsa Lundström Mattsson, projektledare för BRA på Stiftelsen Allmänna Barnhuset berättar att just nu pågår ett arbete med att ta fram ett komplement till utbildningsmaterialet som ska vara klart till hösten. "Det är ett utvecklingsarbete där vi får viktig feedback från de som utbildas.

Utvärdering och kvalitetssäkring av modellen kommer vara en central del i det fortsatta arbetet" säger Åsa.

Läs mer om BRA-modellen här

Socionomdagarna inleddes med tal av Åsa Regnér barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Ett av de stora dragplåstren var Mona Sahlin, nationell samordnare mot extremism.

Av de 100 seminarier som bjöds kan även nämnas My Skarsgård som talade om skammen runt missbruk och att det finns en väg tillbaka. Hon berättade om hur det gick till när vändpunkten kom och hur omgivningen reagerade. En viktig punkt som nämndes var hur hennes barn inte fick det stöd de hade behövt från socialförvaltningen, idag har två av hennes barn beslutat att de inte dricker alkohol alls.

Senast uppdaterad 2015-04-17 av Gun Hjortryd, ansvarig utgivare Lennart Magnusson