Socialtjänst idag och framåt

Konferensen Socialtjänst idag och framåt på Nka play

Angeläget, engagerat och inspirerade. Så kan man sammanfatta den nationella konferensen "Socialtjänst idag och framåt" som ägde rum i Kalmar 17–18 april. Omkring 70 personer från hela landet hade tagit sig till konferensanläggningen Kalmarsalen för att under två dagar diskutera människors delaktighet, medverkan och inflytande i de insatser som erbjuds inom socialtjänsten.

Nu kan man se föreläsningarna på Nka Play

Se föreläsningarna från konferensen på Nka Play

Läs reportaget om konferensen

Senast uppdaterad 2018-06-20 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson