Sociala medier skapar nya möjligheter att bearbeta sorg

Mobil teknologi ger ständig tillgång till andra i samma situation. Därmed skapas nya möjligheter för föräldrar som förlorat sitt barn att bearbeta sorgen, jämfört med fysiska stödgrupper. Det visar forskning från Göteborgs universitet.

– Genom sociala medier har föräldrarna tillgång till stödgruppen dygnet runt, oberoende av var de bor och när på dygnet de behöver stöd. Samtidigt upplever många föräldrar möjligheten att skriva av sig i sociala medier som ett bra komplement till samtal vid de möten som fysiska stödföreningar ordnar, säger Ylva Hård af Segerstad, forskare och docent, i ett pressmeddelande.

Ylva Hård af Segerstad har i flera studier tittat närmare på digitala forum. Framförallt har hon studerat en sluten Facebook-grupp med drygt 1900 medlemmar. Den drivs av föreningen "Vi som har förlorat ett barn", VSFB, och vänder sig till föräldrar som förlorat barn i sjukdomar, genom olyckor, mord, droger och självmord.

Mer information

Läs hela pressmeddelandet här (öppnas i nytt fönster).

Senast uppdaterad 2018-04-26 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson