Slutbetänkande om insatser inom psykisk hälsa

Idag överlämnades slutbetänkandet om utveckling och samordning av insatser inom psykisk hälsa till regeringen.

Den särskilda utredaren Kerstin Evelius föreslår bland annat en tioårig strategi för psykisk hälsa för perioden 2020–2030, tydliga och mätbara nationella mål, samt etableringen av ett Agenda 2030-sekretariat i Regeringskansliet.

Utredningen lyfter även fram vikten av ökat fokus på delaktighet och inflytande för patienter, brukare och anhöriga.

I samband med utredningen har ett antal dialog- och samrådsprocesser genomförts med olika brukar- och anhörigorganisationer.

Mer information

Läs mer om utredningen på regeringens webbplats (öppnas i nytt fönster).

För att börja med något nytt måste man sluta med något gammalt - Förslag för en långsiktigt hållbar styrning inom området psykisk hälsa

Senast uppdaterad 2019-01-09 av Barbro Falk, ansvarig utgivare Lennart Magnusson