Skolpersonal saknar kunskap om maskrosbarn

Flera hundratusen svenska barn och unga tros leva i hem där en eller båda föräldrarna har psykisk ohälsa eller är missbrukare. De barnen löper dubbelt så stor risk att gå ut grundskolan utan gymnasiebehörighet. Maskrosbarn driver projektet Skolkurage som syftar till att öka kunskapen i skolorna.

Läs mer på Sveriges Radios webbplats

Senast uppdaterad 2019-06-03 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson