Självskadande ungdomar oftare utanför arbetsmarknaden

Det finns ett starkt samband mellan självskadehandlingar hos ungdomar och framtida risk för arbetslöshet, sjukskrivning och förtidspension, visar en ny registerstudie från Karolinska institutet. Studien bygger på information om drygt 1,6 miljoner 16–30-åringar.

Av resultaten framgår att unga med självskador hade en 58-procentig förhöjd risk för framtida arbetslöshet. Risken för långvarig sjukskrivning och förtidspension var 2 respektive 4,5 gånger högre.

– Vårt arbete belyser ett starkt samband mellan självskadehandlingar och en framtida marginalisering på arbetsmarknaden, men mer kunskap behövs om mekanismerna bakom dessa höga risker och hur de kan motverkas, säger forskaren Ellenor Mittendorfer-Rutz i en nyhetsartikel från Karolinska institutet.

Mer information

Hela artikeln går att läsa på Karolinska institutets webbplats (öppnas i nytt fönster).

Här går det att läsa mer om studien (öppnas i nytt fönster).

Senast uppdaterad 2014-08-25 av Gun Hjortryd, ansvarig utgivare Lennart Magnusson