Seminarium om vad det innebär i praktiken att barnkonventionen blir lag

Den 15 mars beslutade regeringen om en proposition för att göra FN:s konvention om barnets rättigheter till svensk lag. Vid ett seminarium i Rosenbad den 19 mars belystes vad förändringen innebär i praktiken. Barnminister Lena Hallengren, tidigare statsminister Ingvar Carlsson och Emma Henriksson, ordförande i Socialutskottet talade. Det var även två panelsamtal, en med representanter för myndigheter och organisationer, samt en panel med politiker.

Klicka här för att se det inspelade seminariet (öppnas i nytt fönster).

Källa: Regeringen

Senast uppdaterad 2018-03-21 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson