Sävsjö kommun går vidare med förslag om handlingsplan kring suicid

I maj inkom ett medborgarförslag om en handlingsplan för att minska självmorden i Sävsjö kommun. Nu föreslås kommunstyrelsen att uppmana kommunfullmäktige att ge socialnämnden i uppdrag att ta fram en sådan handlingsplan. Det skriver Smålands Dagblad.

I slutet av maj i år rapporterade Smålands Dagblad om Sävsjö kommun och ett medborgarförslag om en handlingsplan för att minska självmord. I förslaget gavs en rad konkreta förslag på hur Sävsjö kommun ska arbeta för att minska självmorden. Bland annat föreslogs att kommunen ska göra en kartläggning av den lokala självmordsproblematiken. Nu skriver Smålands Dagblad att frågan tas upp av socialnämnden och kommunstyrelsens utskott, och att kommunstyrelsen föreslås att uppmana kommunfullmäktige att ge socialnämnden i uppdrag att ta fram en sådan handlingsplan.
– Det finns flera familjer i Sävsjö kommun som har påverkats av suicid när en familjemedlem inte orkat mer, och vi vill göra vad vi kan för att minska såväl suicid som försöken till suicid, genom att fånga upp de här människorna i tid, säger kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson (KD) till Smålands Dagblad.

Läs mer på Smålands Dagblads webbplats

Senast uppdaterad 2017-10-25 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson