Satsa på föräldrastöd

Ann Lyrberg, socionom och utredare, har genomfört en intervjustudie bland föräldrar och personal inom missbruks- och beroendevården i tre kommuner inom Gävleborg.

Studien utgår ifrån vilket stöd föräldrar och deras barn får, hur stödet uppfattas och vilka behov de har av stöd, och visar att det lönar sig att satsta på stöd.

Läs SKL:s reportage från Statens folkhälsoinstituts konferens i Gävle (nytt fönster)

Senast uppdaterad 2013-10-29 av Gun Hjortryd, ansvarig utgivare Lennart Magnusson