”Satsa mer på ungas välfärd”

Många unga i Norden lider av psykisk ohälsa och en del riskerar långvarigt utanförskap. Det behövs särskilda satsningar för att fånga upp och stödja de här grupperna.

Det konstaterar Nordens välfärdscenter i samband med avslutningen av det fleråriga projektet "Unga in i Norden" som handlar om ungdomar som mår psykiskt dåligt.

Nordens välfärdscenter är en institution under Nordiska ministerrådet inom social- och hälsoområdet. Nu riktar man fyra konkreta rekommendationer till de nordiska politikerna.

Rekommendationerna anger vad samhället behöver investera i för att förbättra välfärden för Nordens unga.

• Skapa bättre förutsättningar för tvärsektoriellt samarbete.

• Skapa förutsättningar för verksamheter som kan erbjuda tidiga och lättillgängliga insatser.

• Stärk och bygg ut första linjen-verksamhet .

• Investera i hälsofrämjande insatser i grund- och gymnasieskolan.

Hela projektet "Unga in i Norden" avslutas med en stor konferens i Oslo 20 januari.

Mer information

Här går det att läsa mer om rekommendationerna (öppnas i nytt fönster).

Senast uppdaterad 2017-01-17 av Emil Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson