Särskild utredare Susanne Rolfner Suvanto

Susanne Rolfner Suvanto

 

I Almedalen talade Susanne Rolfner Suvanto, legitimerad sjuksköterska och fil. mag. i pedagogik, om utredningen som hon i nuläget arbetar med. Regeringen har, under 2015, utsett Susanne Rolfner Suvanto till särskild utredare för att ta fram ett förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Det var just den här utredningen, som ska presenteras senast den 31 mars 2017, Rolfner Suvanto talade om i Almedalen.

 

Enligt regeringen ska utredaren, dvs Rolfner Suvanto, föreslå åtgärder för:

  1. Högre kvalitet och ökad effektivitet, 
  2. Bättre förebyggande och rehabiliterande insatser, 
  3. Tryggad personalförsörjning, 
  4. Översyn av särskilda boendeformer, 
  5. Flexibla former för beslut om äldreomsorg, samt 
  6. Användning av välfärdsteknologi.

Nu när Rolfner Suvanto är mer än ett år in i arbetet med utredningen och det återstår mindre än ett år tills kvalitetsplanen ska inlämnas kunde hon avslöja några av de tankar som hon har kring utredningen och området i stort. Enligt Rolfner Suvanto är ungefär 20 % av den svenska befolkningen äldre människor men trots att man vet det så är det delvis oklart hur stor andel av dessa äldre lider av psykisk ohälsa. Allmänt vet man att ungefär var fjärde person lider av psykisk ohälsa, men det är alltså inte helt klart hur många äldre som lider av psykisk ohälsa. Dessutom, och möjligen än värre, är att det till stor del saknas hjälp till dessa personer. Rolfner Suvanto är tydlig med att psykisk ohälsa inte har någon åldersgräns. Det här är ett av de områdena som vården och omsorgen behöver förbättra i framtiden.

Ett annat problem som Rolfner Suvanto tar upp har att göra med synen på äldre. Det sker ofta att man ser på äldre som en homogen grupp menar hon. I själva verket är ju behoven, bakgrunderna, och personerna i sig alla unika. Det kan också bli så att personer gärna bortser från de problem med t.ex. alkohol eller psykisk ohälsa som äldre kan ha. Det gör att äldre kanske inte får den hjälp som de behöver. Här behöver vi bli bättre menar Rolfner Suvanto.

Senast uppdaterad 2016-07-15 av Richard, ansvarig utgivare Lennart Magnusson