Samtal om psykisk hälsa och existentiella redskap

I det senaste avsnittet i podden "Kafferast i kunskapsfabriken" delar två visionära tänkare med sig av sina funderingar kring bland annat psykisk hälsa och hoppets nödvändiga beståndsdelar - och hur vi skaffar oss existentiella redskap för att klara av svårigheter i livet.

Det är ärkebiskop Antje Jackalén och psykiater Ing-Marie Wieselgren som samtalar under ledning av Mårten Jansson, utvecklingsledare på NSPH, som också står bakom podden.

NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa, är en samarbetsorganisation för patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. I podden "Kafferast i kunskapsfabriken" kommer människor med olika erfarenheter av psykisk ohälsa till tals.

Mer information

Här kan du lyssna på det senaste poddavsnittet där Antje Jackalén och Ing-Marie Wieselgren medverkar (öppnas i nytt fönster).

Senast uppdaterad 2019-08-13 av Barbro Falk, ansvarig utgivare Lennart Magnusson