Samordnad Individuell Plan (SIP) för äldre

Det är vanligt att äldre personer är i behov av vård och omsorg från flera verksamheter samtidigt. För att alla ska arbeta mot samma mål kan samordning behövas. I den här skriften ges en introduktion till SIP för äldre.

Läs kunskapsstödet Samordnad Individuell Plan (SIP) för äldre (pdf i nytt fönster)

Senast uppdaterad 2016-05-23 av Fredrik Jansson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson