Så arbetar Kriminalvården för att underlätta för barn med frihetsberövade föräldrar


Foto: Symbolbilder

Dagens Nyheter skriver om  de barn som har en förälder som är frihetsberövad och hur Kriminalvården arbetar för att underlätta för barnen. Ett exempel är Skänningeanstalten där det finns barnombud och en lägenhet som familjen kan övernatta i tillsammans.

Skänninge i Östergötland är en anstalt som lagt stor vikt vid barnperspektivet. Om detta skriver Dagens Nyheter i ett större reportage. På anstalten finns det fem stycken kriminalvårdare som genomgått en utbildning till barnombud. Ombuden ska se till att alla besökande barn bemöts på ett vänligt och tryggt sätt. De ska ge stöd till både barnen och deras föräldrar, och informera om frivilligorganisationer som Bufff (Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse).

Gemensamma övernattningar

Ibland kan det också gå att ordna med gemensamma övernattningar för familjen på anstalten. Men då måste det alltid vara med barnets bästa i åtanke.
– Det är inte okontroversiellt. Alla barn känner sig inte bekväma med att vara inlåsta. Vi gör väldigt noggranna utredningar innan vi tillåter det. Och det är alltid en annan vuxen med i lägenheten. Här är Sverige unikt och har fått beröm av FN:s barnrättskommitté, säger, Stina Sjödin som arbetar med barnrättsfrågor på en nationell nivå inom Kriminalvården, till Dagens Nyheter.

Läs reportaget på Dagens Nyheters hemsida

Senast uppdaterad 2017-10-06 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson