Resultat som ska stärka föräldrarollen

Drygt 60 procent av föräldrarna i missbruksvården får stöd i föräldrarollen av sina barn som är under 18 år. Det visar SKLs, Sveriges kommuner och landstings, enkätundersökning vid landets missbruk- och beroendevård.

– Majoriteten av föräldrarna vill prata om sitt föräldraskap och om barns behov. De föräldrar som har störst behov av stöd är de som är ensamstående, har familjehemsplacerade barn, har ett bland- eller narkotikamissbruk eller som är i heldygnsvård, säger Gunborg Brännström, projektchef för Kunskap till praktik vid SKL.

Att ett barn har en bra relation med sin förälder är viktigt för att barnet själv inte ska hamna i ett missbruk. I en överenskommelse med regeringen arbetar SKL för att stärka barn och föräldraperspektivet i missbruks- och beroendevården.

4000 föräldrar

Syftet med enkätundersökningen, som genomfördes i september 2012, var bland annat att ta reda på antalet föräldrar som fanns i missbruks och – beroendevården och hur familjesituationen såg ut. Hur de uppfattar sitt föräldraskap, hur deras relation till barnet ser ut och vilket stöd som ges till barnet och dem själva.
Drygt 4000 föräldrar i missbruks-och beroendevården inom hälso-och sjukvård, socialtjänst, Statens Institutionsstyrelse eller Kriminalvårdens sex behandlingsanstalter, besvarade enkäten. Det vanligaste missbruket var alkohol därefter narkotikamissbruk eller blandmissbruk.
– Det är oroande att 62 procent av föräldrarna säger att de får stöd i föräldrarollen av barn som är under 18 år och att endast 26 procent av barnen får stöd i sin situation.

Brännström lyfter fler oroande resultat:
• 53 procent av föräldrarna är ensamstående mot 23 procent i den totala befolkningen.
• 45 procent av de ensamstående har minst ett hemmaboende barn.
• 14 procent av föräldrarna har en partner i vård, vilket betyder att de barnen med säkerhet levt i en missbruksmiljö under flera år.
• 23 procent önskar ytterligare stöd för barnen.

Resultatet ett stöd

Mer glädjande, menar Brännström, är att 60 procent av föräldrarna har pratat med någon från behandlingsenheten om sitt barn flera gånger, men nästan 40 procent har gjort det en gång eller inte alls. Mer än hälften av föräldrarna vill prata med någon om sitt föräldraskap och om barnets behov.
Resultaten från undersökningen ger SKL:s processledare ute i landet stöd i att stimulera verksamheterna att systematiskt ta upp föräldraskapet och prata om barns behov och att utarbeta rutiner så att det görs systematiskt.
– De får dessutom motiv till att involvera partnerna och barnen i diskussionen och att bidra till att det informella och det formella nätverket förstärks. En god relation mellan föräldrar och barn är en viktig skyddsfaktor för barnen och barn har rätt till ett rikt föräldrakapital.

Text: Karoline Ödell

Senast uppdaterad 2013-07-10 av Gun Hjortryd, ansvarig utgivare Lennart Magnusson