Reportage från konferensen Livets möjligheter

Deltagarna i paneldebatten

Skratt, tårar och kämpaglöd samt ett intensivt utbyte av erfarenheter och kunskap. Politiska utspel, konkreta tips och teater. Det bjöd Nka:s konferens Livets Möjligheter på som hölls i Stockholm den 23-24 april. En nationell konferens om personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga

– Min ambition är att skapa trygghet för personer som är i behov av LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Jag vill se en tydlig och förutsägbar LSS-lagstiftning. Alla har rätt att få leva sitt liv så självständigt det bara går. Det konstaterade Lena Hallengren (S), barn- äldre­ och jämställdhetsminister, i sitt invigningstal.

Konferensen lockade drygt 320 deltagare och moderator var Ulf Wickbom. Direkt satte han fingret på att en anhörig inte nödvändigtvis behöver vara en släkting eller partner. När en nära vän fick sin cancerdiagnos följde Ulf Wickbom med vännen genom sjukdomens berg- och dalbana av framgångar och bakslag.

Senast uppdaterad 2018-06-05 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson