Release av webbutbildningen Utveckla stöd till anhöriga

Jens Thorsen, Gunilla Matheny och Paul Svensson
Jens Thorsen, Funkis Multimedia AB, Gunilla Matheny
och Paul Svensson. Funkis Multimedia har producerat
webbutbildningen.

Utveckla stöd till anhöriga är ny utbildning i Nka:s regi och som vänder sig till personal inom äldre- och funktionshinderområdet. Men egentligen kan vem som helst som är intresserad av anhörigfrågor eller anhörigstöd genomföra den – även anhöriga själva, politiker och enhetschefer kan ha nytta av utbildningen, menar Gunilla Matheny som skrivit manuset. Manuset utgår från Gunillas bok Att utveckla anhörigstöd. Utgångspunkten för både boken och utbildningen är frågan om vad anhöriga själva uttrycker vad för stöd och hjälp de behöver. I utbildningen får man gå runt i en stad och hälsa på hos fyra anhöriga med olika bakgrund, förutsättningar och som befinner sig i olika vårdsituationer. Tanken är att du som besökare ska få ta del av de anhörigas historia, vara interaktiv, ställa frågor och svara på frågor genom att fundera över vad de anhöriga i olika situationer kan behöva för stöd och hjälp.

Bild från webbutbildningen
"Janne" är en av de anhöriga man får följa under utbildningen.

Paul Svensson, Nka, har varit projektkordinator och visade smakprov på olika delar av utbildningen. Det finns både en individuell del och en gruppdel. Syftet med gruppdelen är att man ska skapa rutiner för hur man vill arbeta med anhöriga/anhörigstöd på just sin arbetsplats. Gunilla och Paul gav exempel på teman och ämnen som tas upp i utbildningen - känslor, skam, bemötande, samverkan, lagstiftning, sekretess och vård vid livets slutskede, för att nämna några. Vid genomgången utbildning erhålls ett diplom.

Nu finns webbutbildningen öppen. Registrera dig och sätt igång!

Senast uppdaterad 2015-09-22 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson