Regeringen lyfter fram anhöriga till äldre

Lena Hallengren, barn, äldre och jämställdhetsminister. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Lena Hallengren, barn, äldre och jämställdhetsminister. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Den 25 juni presenterade äldreminister Lena Hallengren (S) regeringens skrivelse "Framtidens äldreomsorg – en nationell kvalitetsplan".

Skrivelsen redogör för regeringens syn på, och analys av, äldreomsorgen i Sverige utifrån aktuella och nya siffror. Under sin presentation redogjorde Lena Hallengren även för vilka områden som bör prioriteras under kommande mandatperiod.

Ett område som hon särskilt lyfte fram var ett förbättrat stöd till anhöriga.

Ett viktigt erkännande
- Anhöriga utgör en stor del av äldreomsorgen i Sverige av högst naturliga skäl. Men det är så otroligt viktigt att vi ser detta och ger det ett erkännande och på olika sätt funderar på hur man kan ge bättre stöd och stöttning till den som är anhörig, sa Lena Hallengren och fortsatte:

- För att man som anhörig ska orka det man vill orka, men också för att klara av sin situation utan att bränna ut sig själv. Inom äldreomsorgen finns de äldre själva, brukarna, som behöver hemtjänst eller särskilt boende, det finns de anhöriga och det finns personal – tre kategorier som är väldigt centrala och det gäller att se dem allihop, framhöll Lena Hallengren.

Stor rekryteringsutmaning
Enligt regeringens prognos kommer antalet äldre över 80 år att fördubblas till 2045. Till år 2026 kommer det att behövas 25 000 nya platser på särskilda boenden och 47 000 fler personer kommer att ha behov av hemtjänst om behoven är de samma som idag. Därav det äldreministern kallar för rekryteringsutmaningen - att få tag på 136 000 undersköterskor och vårdbiträden fram till 2026.

- Vi ser stora investeringsbehov framåt, konstaterade Lena Hallengren.

Ny teknik och förbättrad samverkan
Förutom nybyggnation av särskilda boenden och ökning av personaltätheten lyfte Lena Hallengren fram satsningar på ny teknik, reglering av undersköterskeutbildningen, en förbättrad samverkan mellan kommun och landsting samt ett ökat fokus på den goda måltiden.

Skrivelse går nu vidare till riksdagen som har möjlighet att motionera om skrivelsen och dess innehåll.

Läs regeringen skrivelse: Framtidens äldreomsorg – en nationell kvalitetsplan

Text: Erik Skogh

Senast uppdaterad 2018-07-02 av erik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson