RättVisat vinner Vitalis stipendiet

Appen RättVisatMed appen RättVisat – mitt digitala kommunikationspass, kan du spela in film, lägga till bild och text, till exempel på hur det låter när du säger "nej", hur du ser ut när du menar "ja" och vilken skillnad det är mellan en spänning och en missnöjesyttring. Att trots sina svårigheter alltid vara bärare av sin egen kommunikation och kunna berätta hur man förstår är helt i linje med de mänskliga rättigheterna att göra sin röst hörd.

RättVisat ger möjligheter till delaktighet och sammanhang, självkänsla, identitet och ökad förståelse genom att personen själv alltid är den som får berätta hur kommunikation och bemötande ska gå till. Att kunna bli förstådd och lyssnad till direkt är en mänsklig rättighet. För människor som den enskilde träffar blir mötet värdigt och respektfullt.

Vitalisstipendiet belönar framstående och innovativa digitala insatser där lösningar som baseras på IT, skapat en ökad effektivitet och patient- och brukarnytta.

Senast uppdaterad 2018-04-26 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson